Wie wij zijn

“STAKEHOLDER STRATEGIE” IS DE PASSIE VAN DOREL SMITS-HOEKSTRA 

AMBITIE 

Ik word erg blij als ik kan helpen om weerstanden weg te nemen bij interacties tussen mensen en organisaties. Interesse in elkaars drijfveren is cruciaal om het gezamenlijk belang te vinden en onderling “gedoe” te voorkomen!

 

Mijn eigen motto is dan ook: “hoe kan het wèl?”

Ik zie telkens weer dat organisaties en hun leiders hun doelstellingen effectiever kunnen realiseren door stakeholders actief en strategisch te betrekken. Dit proces op gang helpen is mijn belangrijkste ambitie.

Samenwerken is mensenwerk. Geven en nemen vanuit een goed menselijk contact maakt een optimaal resultaat haalbaar. Methoden uit de Transactionele Analyse helpen mij om dit te faciliteren.

RODE DRAAD  

De rode draad in mijn loopbaan verbindt strategie (marketing en businessmodellen), mensen (verandertrajecten en coaching) en processen (IT en diensten). De vier vragen die altijd stel zijn: wat doe je, voor wie doe je dat, zijn ze er blij mee en word je ervoor betaald? De antwoorden op deze vragen zijn relevant om de toekomstbestendigheid van een organisatie te toetsen, goede producten of diensten te bedenken en ook om te onderzoeken of leiders het beste uit zichzelf halen.

Sinds 2014 doe ik actief onderzoek naar succes- en faalfactoren van stakeholder relaties in combinatie met (organisatie) strategie. Onderzoek leidt tot een visie en deze heb ik omgezet in een stakeholder systematiek die op iedere vraag toepasbaar is. De menselijke factor in stakeholder relaties blijkt cruciaal voor succes te zijn.

EXPERTISE

Stakeholder strateeg, executive sparringpartner, adviseur, toezichthouder.

Ruime ervaring in businessmodel innovatie, organisatie strategie, positioneringsvraagstukken, stakeholderstrategie en strategische marketing. Met als doel de aanscherping van het verdienmodel en het creëren van een duurzaam toekomstperspectief, voor zowel ondernemingen als non-profit organisaties.

Een typische kansendenker die mensen enthousiasmeert en aanjaagt om tot onverwachte oplossingen te komen. Innoveren van processen door vanuit ‘het gezamenlijk belang’ beweging te zoeken of oplossingen aan te dragen.

Opleiding VU Amsterdam (Faculteit Economie en Bedrijfsadministratie)

Na mijn coachopleiding ben ik opleidingen vanuit Transactionele Analyse gaan volgen. De TA is een systeem om menselijk gedrag te begrijpen, om te proberen menselijk gedrag te veranderen en om menselijk gedrag te voorspellen. Het gaat uit van een patroon van denken-voelen-doen dat vaak onbewust is en geactiveerd kan worden tot bewust gedrag.

Lid van de Ooa (Orde van Organisatiekundigen en Adviseurs) en NOBCO (Nederlandse orde van beroepscoaches).

SPIEGELEN

Bestuurders en directie van organisaties staan regelmatig voor een stevige klus. Een heroriëntatie, organisatieverandering, fusie of gewoon starten in een nieuwe bestuurs- of directierol. Dan is het prettig om extern te spiegelen op inhoud en gedrag.

Wanneer er een vertrouwensbreuk met stakeholders ontstaat, ontaardt dat vaak in gedoe bij een project of organisatie. Spiegelen van gewenste uitkomst versus vertoond gedrag helpt om terug naar positief samenwerken te komen.