Wie wij zijn

Ik help organisaties hun doelstellingen en toekomstbestendig verdienmodel te realiseren door stakeholders actief te betrekken.

Het verdienmodel of strategisch plan van de organisatie is leidend.

Wij ontwikkelen samenwerkingsrelaties die de financiële speelruimte vergroten, betrokkenheid van de interne en externe omgeving bevorderen en innovatie mogelijk maken.

De eerste keer… met stakeholders. Ik was large accountmanager. Om de opdracht voor een groot automatiseringsproject te krijgen is het nodig om alle betrokkenen in kaart te brengen, belangen en zorgen te weten en deze mee te nemen. Alle betrokkenen krijgen een betere oplossing dan de huidige. Je moet laten zien wat de investering oplevert. Deze vaardigheid was prettige bagage in mijn business development, productmarketing en salesmanagement posities. Het werd eenvoudig om vanuit het grotere plaatje logische verbindingen te leggen tussen partijen die oplossingen leveren, meedenken, slimmer werken, iets speciaals doen, mee verantwoordelijk zijn en het lef te hebben om het anders te doen. Stakeholders doen dat graag wanneer zij gemotiveerd zijn en er belang bij hebben.

Het grotere plaatje, logisch verbinden en balanceren van belangen waren de sleutel. 

En toch ontbrak er nog iets. De belanghebbenden kregen allemaal een groter stuk van de taart. Maar kon die taart ook nog groter worden?

Een overstap naar de advieswereld met mijn, inmiddels specialisme, business model innovatie en strategie. Ik kreeg het vertrouwen van bestuurders en directeuren om als executive coach mee te denken over de organisatie toekomst. Dit leverde mooie gesprekken, blije mensen, innovaties en samenwerkingen op. Doordat we de organisaties in het grotere geheel van ontwikkelingen in de samenleving en markt bekeken wisten we slimme verbindingen te leggen.

Zo ontstond interesse in fusie en overname trajecten. Ik vroeg me af waarom die vaak moeizaam verlopen met klanten en medewerkers die hun plek proberen te vinden. Ik heb dat bij diverse bedrijven verder onderzocht. Hoe blijven medewerkers en klanten betrokken bij de fuserende organisaties? De beste manier is; hen betrekken bij de nieuw te vormen organisatie, producten en diensten. Angst, vertrouwen, invloed, wederkerigheid, gehoord en gezien worden waren kernbegrippen

En daarmee was het zaadje voor stakeholderstrategie geplant. Organisaties vanuit het grotere geheel bekijken, stakeholders inzichtelijk hebben, relaties opbouwen die op vertrouwen en wederkerigheid gebaseerd zijn. Samen kartrekker worden van vernieuwing, nieuwe producten of diensten in mooie samenwerkingen. Dat is niet alleen inspirerend maar er is ook nog een verleidelijke beloning.

Organisaties die een actief stakeholderbeleid voeren zijn gezondere organisaties.

Ze hebben meer financiële speelruimte, ervaren ook sociale voordelen wat resulteert in het benoemen van innovaties en deze door te voeren.

Kennismaken?


Wij willen graag met u kennis maken en onze kennis delen. Heeft u interesse in één van onze bijeenkomsten, een gesprek met ons of een consultancy inzake stakeholder strategie? Neem dan contact op via dorel@stakeholderstrategie.nl of bel 06-34995122.