Stakeholders in kaart brengen

Relatie opbouw met stakeholders is een kritische succesfactor voor organisaties. Alle stakeholders van organisatie, product of dienst in kaart brengen is de eerste stap.

Stakeholder analyse

Nadat stakeholders in kaart zijn gebracht is een verdere verfijning nodig. Door een verdergaande analyse wordt de dynamiek tussen stakeholders en organisatie inzichtelijk. Deze informatie geeft informatie over succesvolle samenwerkingsmogelijkheden en welke risico’s er liggen.

Iedere organisatie wordt per definitie beter van een goede stakeholder strategie: ‘De kracht van het stakeholderstrategie canvas’.

Stakeholders dragen de organisatie. Stakeholders in een vroegtijdig stadium betrekken of hun belangen onderdeel laten uitmaken van de organisatie strategie levert een organisatie economische, sociale en innovatie voordelen op. De context waarin organisaties opereren, de strategie die de organisatie uitzet, de relaties die de organisatie onderhoudt en de samenwerkingen die ze nastreeft. Het zijn allemaal elementen die beter tot hun recht komen wanneer er aandacht besteed wordt aan wat stakeholders beweegt. Het ‘stakeholderstrategie canvas’ helpt bestuurder en organisatie om deze verbanden actief in beeld te brengen.