Wat wij doen

wij zoeken verrassende en versterkende samenwerkingsverbanden

ONDERZOEKEN

welke stakeholder strategieën organisaties verder helpen. Op basis van academisch en eigen onderzoek.


Flexibiliteit en vitaliteit van organisaties zijn belangrijke lange termijn effecten van goed beleid en management. Door de laatste inzichten vanuit ervaringen, academische studies en eigen onderzoek te combineren leveren wij onze opdrachtgevers de meest recente inzichten en kennis.

TRAINEN

directies, teams, organisaties en toezichthouders met kennis en vaardigheden.


Wij verspreiden informatie en kennis zodat directies, toezichthouders en managers hun werk geïnformeerd kunnen doen. Wij geven presentaties (kennisoverdracht) of workshops (kenniservaring) aan een breed publiek van student tot management en directies.

Ook toezichthouders en commissarissen hebben veel nut van het hebben van de juiste stakeholder vaardigheden. Een RvT/RvC kan zo de vitaliteit van organisaties, ook gerelateerd aan actieve stakeholder relaties, beoordelen.

ONDERSTEUNEN

met het ontwikkelen van een stakeholder strategie.


Kwaliteit, vitaliteit en flexibiliteit en soms snelheid zijn elementen van sterk en toekomstbestendig ondernemen. Ondernemen in netwerken helpt om economisch sterk(er) te zijn. Daarnaast leidt een slimme combinatie van relaties en netwerken vaak tot innovaties.

Wij bekijken het stakeholder beleid in relatie tot de visie en missie van de organisatie. Er kan specifieke aandacht besteed worden aan de stakeholder benadering van de hele organisatie, één van de organisatie pijlers zoals bijvoorbeeld kwaliteit van zorg, medewerker relaties, externe betrekkingen, bedrijfspartners of klanten. Maar er kan ook gewerkt worden aan een stakeholder plan op projectniveau.

Na inventarisatie wordt het huidige en gewenste relatieniveau vastgelegd en gekoppeld aan een actieplan met handelings-eigenaren. Wij doen dit voor profit (commercieel bedrijfsleven) en not for profit (zorg, woningbouw, NGO) organisaties.

https://stakeholderstrategie.nl/producten/workshop-stakeholderstrategie-relatiemodel/

https://stakeholderstrategie.nl/producten/workshop-stakeholderstrategie-organisatie-ontwikkelen/

TOETSEN

de stakeholder strategie voor directie (RvB) en RvC/RvT. Zijn de stakeholders voldoende in beeld?


Vitaliteit en flexibiliteit van een organisatie zijn belangrijke meetpunten voor directie en toezichthouders. Een compacte audit maakt in een tweetal dagen de structuur van het huidig stakeholderbeleid inzichtelijk. De intensiteit, kwaliteit en ontwikkelmogelijkheden van de relaties worden weergegeven. Deze audit is niet alleen handig voor de directie en management maar ook voor commissarissen en toezichthouders. De status quo wordt als nulmeting vastgelegd en met advies voor toekomstig handelen overgedragen. Ook al zijn er reeds diverse stakeholder benaderingen in uitvoering, het basis onderzoek is gelijk.