Home

The way power works at every level is; do you have a community that stands behind what you stand for? If you do, you’ll have more power. And if you don’t you won’t.   (Barrack Obama)

 

Doelen bereiken ondanks tegengestelde belangen 

We helpen een organisatie, bestuurder of project haar doelen te bereiken in een snel veranderende omgeving waarin veel spelers met schijnbaar tegengestelde belangen zijn.

Dit doen we door het stakeholderveld te analyseren, een plan te maken waar de samenwerking versterkt moet worden om de doelen te bereiken en de implementatie van dat plan te begeleiden.

We werken vooral aan de menselijke relaties en aan onderling vertrouwen om zo positief en effectief te kunnen samenwerken.

 

Onze organisatie komt in de knel in de huidige snel veranderende omgeving

Sterke stakeholder relaties helpen de organisatie verder!

Sterke stakeholder relaties zorgen voor sterke, leidende, organisaties. Alles wat je aandacht geeft groeit, ook stakeholder relaties.
Stakeholders die meedenken in efficiency, effectiviteit, innovatie van product, organisatie of dienstverlening zorgen voor betere omzet en winst. We zoeken en starten met snelle aanpassingen die direct effect en een positieve boost leveren.

 

Mijn project dreigt vast te lopen door weerstand in de omgeving

Stakeholder engagement maakt van tegenstanders medestanders!

Voldoende aandacht voor participatie aan de voorkant van het project vermindert gedoe en weerstand. Als het project vast dreigt te lopen adviseren we een soft reset; afpellen van de weerstand en terug naar het niveau waarop engagement kan plaatsvinden. Het doel dat ons verenigt maakt samenwerken sterker. Bij tegenstanders of medestanders. Beweging voorwaarts komt wanneer participatie en vertrouwen weer vorm krijgen.

Werken vanuit het gezamenlijke belang beïnvloedt de uitkomst van het project positief, zowel in doorlooptijd, kosten als kwaliteit.

 

Hoe krijg ik steun voor mijn ideeën in de organisatie?

Mensen zijn gecommitteerd aan processen waaraan ze zelf bijgedragen hebben!

Zelfs de ideale oplossing voor een noodzakelijke verandering mist draagvlak wanneer interne stakeholders niet vroegtijdig hun invloed op het proces kunnen uitoefenen. Het IKEA effect: “people own what they helped to create” zorgt voor eigenaarschap.  Voor de logische vraag; ‘hoe dan’ zijn we uw gesprekspartner.